Actoe mediation

Wat is Mediation?

Mediation kan een goede oplossing zijn als u een conflict met een persoon, bedrijf of instantie heeft waar u samen niet uit komt. Een mediator begeleidt de deelnemers om via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. In vertrouwelijkheid en onder geheimhouding kunnen ze vertellen wat hen dwars zit. Mediators helpen bij het vinden van een oplossing maar oordelen niet.

 Mediation = Communicatie herstellen

Een conflict kan ontstaan als er ergens in de communicatie iets misgaat. Meestal daar waar de ontvanger iets anders begrijpt dan wat de zender bedoeld heeft. Als deze misvatting niet wordt herstelt, kan het gaan schuren, irriteren en uiteindelijk escaleren.
In een mediation wordt in een veilige omgeving gewerkt aan het herstellen van de communicatie. Wat is er gezegd en wat werd er eigenlijk bedoeld. Zeggen wat u wilt vertellen en luisteren naar wat de ander echt zegt.
Actoe communicatie

 Mediation = Beweging

Vastzitten is frustrerend. Gevangen zitten in een conflict is slopend. In een mediation wordt het conflict langzaam ontrafeld. Daarna wordt een beweging naar de toekomst ingezet. Actoe mediation helpt bij het maken van deze beweging.

 

Voordelen van mediation

  1. Mediation is laagdrempelig, sneller en minder duur dan de juridische weg.
  2. Mediation levert een maatwerkoplossing. De deelnemers bepalen immers zelf het resultaat.
  3. Mediation brengt daardoor een blijvende en duurzame oplossing.
  4. Twee van de drie mediations zijn succesvol.
  Wanneer kiest u voor mediation
  • Als u de relatie met de andere partij wilt of moet behouden. Omdat u blijft samenwerken, buren of familie bent, of samen kinderen hebt.
  • Als er een snelle oplossing moet komen.
  • Als u geen slepende juridsiche strijd wilt, waarbij het maar de vraag is óf en hoeveel u wint.
  • Als u bereid bent om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden.

 

Hoe werkt een Mediation

Een of beide partijen nemen contact op met de mediator. Als blijkt dat beide partijen een mediation willen starten wordt in overleg de tijd en plaats voor de eerste bijeenkomst bepaald. Als dat echt nodig is, wordt met beide partijen een intakegesprek gehouden.  Mediationbijeenkomsten worden gehouden op neutraal terrein.

 Bijeenkomsten

Tijdens de eerste bijeenkomst legt de mediator uit wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden. De mediationovereenkomst is al of wordt nu ondertekent. In deze overeenkomst worden alle afspraken voor het mediationtraject op papier gezet, zoals de vertrouwelijkheid en de geheimhouding, en het afgesproken uurtarief.
De mediator inventariseert welke punten moeten worden opgelost en welke factoren de oplossing tot nu toe hebben belemmerd. U krijgt allebei de gelegenheid om uw kant van het conflict te vertellen.
Tijdens de vervolgbijeenkomst(en) wordt steeds duidelijker hoe beide partijen tegen het conflict aankijken en vooral welke zaken belangrijk zijn voor de toekomst.

 Oplossing bepalen en vastleggen

Als alle belangen in kaart zijn gebracht, dan is het punt bereikt dat u samen met de andere partij constructief op zoek gaat naar oplossingen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan ieders belangen. De mediator kent verschillende technieken om jullie daarbij te helpen. Vervolgens toetst de mediator of de gevonden oplossingen in de praktijk uitvoerbaar zijn.

Hebben beide partijen een oplossing gevonden, dan wordt deze oplossing meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.  Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken die u hebt gemaakt staan beschreven.  Het schept rechten en plichten waar beide partijen zich aan moeten houden. Door de overeenkomst te ondertekenen verklaren zowel uzelf als de andere partij zich te houden aan de afspraken.
Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Wat kost Mediation

In principe betalen beide partijen de helft van de kosten, dat scheelt. Maar u kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling, bijv. bij een arbeidsmediation.
Het tarief wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst. Om misverstanden te voorkomen is het goed om vooraf na te gaan welk uurtarief de mediator hanteert en welke werkzaamheden daaronder vallen. Er zijn namelijk geen vastgestelde prijzen voor mediation.
Vraag het voor u geldende tarief op bij Actoe Mediation.

 Gesubsidieerde mediation

De overheid vergoedt in sommige gevallen een deel van de kosten die u maakt voor mediation. Dit hangt af van uw inkomen en vermogen (ook dat van uw partner). Deze vergoeding kun u niet zelf aanvragen. Dat doet de mediator voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Wilt u weten of u voor gesubsidieerde mediation in aanmerking komt, kijk op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

 Rechtsbijstandsverzekering

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, informeer dan bij uw verzekeraar of deze mediation vergoedt.

Meer lezen over Mediation?

Kijk vooral op Mediationnederland of op de site van de Rijksoverheid.

Actie

De eerste beweging hebt u al gemaakt door deze website te bezoeken. Heel goed gedaan.
En nu? Doorgaan! Vraag Actoe Mediation om ondersteuning bij de volgende stappen.